องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนาธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file การรักษาวินัยพนังานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหส่วนตำบลโคกสะตอ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1