องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
photo โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
photo เช็กให้ชัวร์ก่อนกา! เข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งเลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ใช่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ชวนกันไปใช้สิทธิใช้เสียงกันเยอะ ๆ นะคะ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
photo QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน สำหรับผู้ใช้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
photo วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ได้มีการจัดโครงการอมรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาแกนนำกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศผลสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และวัน เวลา สถานที่สอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และวัน เวลา สถานที่สอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
find_in_page ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ เปิดรับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
photo การลงทะเบียนผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
photo เริ่มแล้ว! ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 67 เริ่ม ต.ค.-พ.ย. และ ม.ค.-ก.ย.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
find_in_page ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะตอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
1 - 20 (ทั้งหมด 79 รายการ) 1 2 3 4