messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ เปิดรับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
แบบฟอร์มการประเมินภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
รายงานการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ผลการดำเนินงาน RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
รายงานผลาการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื่นที่
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
find_in_page แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
find_in_page ประกาศ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
find_in_page ประกาศ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
รายงานข้อมูลสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) ทางเว็บไซต์หน่วยงาน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ E-Services การเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ E-Services
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
โครงการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
1 - 20 (ทั้งหมด 103 รายการ) 1 2 3 4 5 6