ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิลเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ตำบลโคกสะตอ จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง