องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เบอร์โทร. 073-530874


บริการข้อมูล
thumb_up facebook
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 106
เมื่อวาน 187
เดือนนี้ 2,959
เดือนที่แล้ว 6,080
ทั้งหมด 25,722

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่ออนุรักษ์ป่าโดยการปลูกต้นไม้ซึ่งสอดคล้องกับศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย นายธนานนท์ ไกรเทพ ปลัดอำเภอ หัวหน้าผู้ประสานงานตำบลโคกสะตอ ประธานพิธีเปิด นายรออาลี สาเม๊าะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอิศรา มณีโสะ ปลัด อบต.โคกสะตอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.โคกสะตอ อปพร.ตำบลโคกสะตอ รพ.สต.โคกสะตอ กลุ่มเกษตรกรทุ่งกูนา และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ทุ่งกูนา ม.2 บ้านไอร์กลูแป ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายดอรอแม ตาเย๊ะ )
นายก อบต.โคกสะตอ
(นายดอรอแม ตาเย๊ะ )
นายก อบต.โคกสะตอ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึก
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต