องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายดอรอแม ตาเย๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ประธานศูนย์ EOC COVID-19 ตำบลโคกสะตอ มอบหมายให้ นายรออาลี สาเม๊าะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ นายอิศรา มณีโสะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ทีมงานสาธารณสุข และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ร่วมกับ รพสต. ตำบลโคกสะตอ อำนวยความสะดวกสถานที่ ให้กับทางโรงพยาบาลรือเสาะ เพื่อตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยการสวอป (Swab) ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในเขตตำบลโคกสะตอ จำนวน 49 ราย ณ ศูนย์กักกันโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ ม.2 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้โพส : admin