องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
folder ประกาศการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรั้ว บ้านไอร์จือนะ ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายกำปงบารู ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file โครงการก่อสร้างเทลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ไอร์กือโล๊ะ - ไอร์สาเมาะ ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file โครงการบุกเบิกลูกรัง สายกูโบร์โต๊ะเยาะ ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนพลู-ไอร์สาเมาะ ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในหมู่บ้านสันภักดี ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบูเก๊ะเปาะเยะ ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file โครงการขุดลอกคลองกำปงบารูบ้านไอร์สาเมาะ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file โครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมบ้านธารน้ำทิพย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านไอร์สาเมาะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสวนพลู-จือแร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดสายบ้านไอร์กลูแป poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกีตเสริมเหล็กบ้านตะบิงรูโตะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกีตเสริมเหล็กจากสะพานบ้านซอแดะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกีตเสริมเหล็กจากบ้านมะตอเย๊ะ-ทุ่งนา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลบ้านสวนพลู poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแบเดร์-บ้านอิสมาแอ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณสนามฟุตบอล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1