องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เบอร์โทร. 073-530874

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 114
folder ประกาศการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายกำปงบารู ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรั้ว บ้านไอร์จือนะ ม.5
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างเทลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file โครงการบุกเบิกลูกรัง สายกูโบร์โต๊ะเยาะ ม.1
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ไอร์กือโล๊ะ - ไอร์สาเมาะ ม.4
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนพลู-ไอร์สาเมาะ ม.3
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในหมู่บ้านสันภักดี ม.6
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบูเก๊ะเปาะเยะ ม.7
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file โครงการขุดลอกคลองกำปงบารูบ้านไอร์สาเมาะ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณสนามฟุตบอล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกีตเสริมเหล็กจากสะพานบ้านซอแดะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกีตเสริมเหล็กจากบ้านมะตอเย๊ะ-ทุ่งนา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลบ้านสวนพลู poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแบเดร์-บ้านอิสมาแอ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกีตเสริมเหล็กบ้านตะบิงรูโตะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดสายบ้านไอร์กลูแป poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสวนพลู-จือแร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านไอร์สาเมาะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมบ้านธารน้ำทิพย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายดอรอแม ตาเย๊ะ)
นายก อบต.โคกสะตอ
โทร : 081-0926735
(นายดอรอแม ตาเย๊ะ)
นายก อบต.โคกสะตอ
โทร : 081-0926735
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึก
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต