องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะตอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
folder งานกิจกรรมสภาฯ
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.โคกสะตอ เรื่องการกำหนดสมัยสามัญประจำปี 2565และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.โคกสะตอ เรื่อง การเรียกประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ขออนุญาตเปิดประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.โคกสะตอ เรื่อง การเรียกประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาอบต.โคกสะตอสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2654 ครั้งที่ 1/ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.โคกสะตอ เรื่องการเรียกประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.โคกสะตอ เรื่องการเรียกประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.โคกสะตอ เรื่อง การเรียกประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.โคกสะตอ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประชุมสภาอบต.โคกสะตอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ลายมือชื่อผู้มาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564 วันที่ 9 สิงหาคม2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
1 - 20 (ทั้งหมด 53 รายการ) 1 2 3